Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Centrum POKOJ - skvalitnenie služieb ochrany a podpory pre obete násilia v rodinách - CPSS - [DGV03001]


Základné informácie

 • Kód projektu: DGV03001
 • Názov projektu: Centrum POKOJ - skvalitnenie služieb ochrany a podpory pre obete násilia v rodinách - CPSS
 • Program: SK09 - Domáce násilie
 • Kraj realizácie projektu: Žilinský
 • Okres realizácie projektu: Martin
 • Začiatok realizácie projektu: 20.07.2015
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2017
 • Prijímateľ: Občianske združenie Brieždenie
 • Komponent/opatrenie: Bezpečný ženský dom
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 837 517,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 812 142,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 90,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 699 601,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 699 601,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.