Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev - "InovEduc" - [CBC01008]


Základné informácie

 • Kód projektu: CBC01008
 • Názov projektu: Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev - "InovEduc"
 • Program: SK08 - Cezhraničná spolupráca
 • Kraj realizácie projektu: Prešovský
 • Okres realizácie projektu: Snina
 • Začiatok realizácie projektu: 01.06.2015
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2017
 • Prijímateľ: Paneurópska vysoká škola n.o.
 • Komponent/opatrenie: Produkcia a použitie biomasy
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 575 486,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 574 701,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 90,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 547 857,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 547 857,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.