Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

" Brána jazykov otvorená - oživme rómsky jazyk ako zdroj identity " - [INC01014]


Základné informácie

 • Kód projektu: INC01014
 • Názov projektu: " Brána jazykov otvorená - oživme rómsky jazyk ako zdroj identity "
 • Program: SK04 - Sociálna inklúzia
 • Kraj realizácie projektu: Banskobystrický
 • Okres realizácie projektu: Žiar nad Hronom
 • Začiatok realizácie projektu: 27.09.2014
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2016
 • Prijímateľ: eMKLub
 • Komponent/opatrenie: Schéma malých grantov
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 40 000,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 39 620,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 100,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 39 620,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 39 620,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.