Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

RÓMSKE REÁLIE AKO NÁSTROJ INKLÚZIE - [INC01016]


Základné informácie

 • Kód projektu: INC01016
 • Názov projektu: RÓMSKE REÁLIE AKO NÁSTROJ INKLÚZIE
 • Program: SK04 - Sociálna inklúzia
 • Kraj realizácie projektu: Prešovský
 • Okres realizácie projektu: Prešov
 • Začiatok realizácie projektu: 08.10.2014
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2016
 • Prijímateľ: Spojená škola, Chminianske Jakubovany 21
 • Komponent/opatrenie: Schéma malých grantov
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 39 215,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 38 831,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 100,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 37 110,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 37 110,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.