Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Zlepšenie rozsahu, kvality a dostupnosti poradenstva pre obete domáceho násilia v regiónoch Slovenska - [DGV03011]


Základné informácie

 • Kód projektu: DGV03011
 • Názov projektu: Zlepšenie rozsahu, kvality a dostupnosti poradenstva pre obete domáceho násilia v regiónoch Slovenska
 • Program: SK09 - Domáce násilie
 • Kraj realizácie projektu: Bratislavský
 • Okres realizácie projektu: Bratislava I
 • Začiatok realizácie projektu: 20.07.2015
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2017
 • Prijímateľ: Pomoc obetiam násilia
 • Komponent/opatrenie: Poradenské centrá - domáce násilie
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 113 506,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 113 506,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 90,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 109 139,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 109 139,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.