Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Komunikáciou k prosperite Slovensko - Ukrajinského prihraničného regiónu (COPESU) - [CBC01021]


Základné informácie

 • Kód projektu: CBC01021
 • Názov projektu: Komunikáciou k prosperite Slovensko - Ukrajinského prihraničného regiónu (COPESU)
 • Program: SK08 - Cezhraničná spolupráca
 • Kraj realizácie projektu: Prešovský
 • Okres realizácie projektu: Svidník
 • Začiatok realizácie projektu: 08.07.2015
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2017
 • Prijímateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava
 • Komponent/opatrenie: Produkcia a použitie biomasy
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 454 538,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 454 538,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 85,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 296 403,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 296 403,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.