Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Partnerstvo hlinou spečatené - [CBC01006]


Základné informácie

 • Kód projektu: CBC01006
 • Názov projektu: Partnerstvo hlinou spečatené
 • Program: SK08 - Cezhraničná spolupráca
 • Kraj realizácie projektu: Košický
 • Okres realizácie projektu: Sobrance
 • Začiatok realizácie projektu: 01.06.2015
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2017
 • Prijímateľ: ANNOGALLERY
 • Komponent/opatrenie: Produkcia a použitie biomasy
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 229 410,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 229 410,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 90,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 229 251,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 229 251,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.