Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Generation 2020/ Generácia 2020/ ????????? 2020 - [CBC01011]


Základné informácie

 • Kód projektu: CBC01011
 • Názov projektu: Generation 2020/ Generácia 2020/ ????????? 2020
 • Program: SK08 - Cezhraničná spolupráca
 • Kraj realizácie projektu: Košický
 • Okres realizácie projektu: Košice I
 • Začiatok realizácie projektu: 01.06.2015
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2017
 • Prijímateľ: Karpatská nadácia
 • Komponent/opatrenie: Produkcia a použitie biomasy
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 297 088,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 322 773,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 90,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 256 399,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 256 399,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.