Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ZIP - Zosúladenie a inovácia plánovania rozvoja prihraničného SK-UA územia - [CBC01010]


Základné informácie

 • Kód projektu: CBC01010
 • Názov projektu: ZIP - Zosúladenie a inovácia plánovania rozvoja prihraničného SK-UA územia
 • Program: SK08 - Cezhraničná spolupráca
 • Kraj realizácie projektu: Košický
 • Okres realizácie projektu:
 • Začiatok realizácie projektu: 01.06.2015
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2017
 • Prijímateľ: Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
 • Komponent/opatrenie: Produkcia a použitie biomasy
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 398 773,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 418 142,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 85,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 319 489,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 319 489,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.