Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Fresh Air: Súčasné trendy v hudbe, kine, divadle a mediálnom umení - [CLT03007]


Základné informácie

 • Kód projektu: CLT03007
 • Názov projektu: Fresh Air: Súčasné trendy v hudbe, kine, divadle a mediálnom umení
 • Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
 • Kraj realizácie projektu: Bratislavský
 • Okres realizácie projektu: Bratislava I
 • Začiatok realizácie projektu: 04.03.2016
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2017
 • Prijímateľ: A4 - Asociácia združení pre súčasnú kultúru
 • Komponent/opatrenie: Súčasná kultúra a živé umenie
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 160 430,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 160 430,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 90,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 154 063,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 154 063,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.