Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Kultúra a umenie - cesta k vzájomnému poznaniu Slovenska a Ukrajiny - [CBC01004]


Základné informácie

 • Kód projektu: CBC01004
 • Názov projektu: Kultúra a umenie - cesta k vzájomnému poznaniu Slovenska a Ukrajiny
 • Program: SK08 - Cezhraničná spolupráca
 • Kraj realizácie projektu: Prešovský
 • Okres realizácie projektu: Levoča
 • Začiatok realizácie projektu: 15.07.2015
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2017
 • Prijímateľ: Spiš Gallery o. z.
 • Komponent/opatrenie: Produkcia a použitie biomasy
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 286 619,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 286 619,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 90,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 150 104,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 150 104,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.