Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Zapojenie sociálne znevýhodnených skupín do kultúrneho života na Slovensku - [CLT03003]


Základné informácie

 • Kód projektu: CLT03003
 • Názov projektu: Zapojenie sociálne znevýhodnených skupín do kultúrneho života na Slovensku
 • Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
 • Kraj realizácie projektu: Bratislavský
 • Okres realizácie projektu: Bratislava I
 • Začiatok realizácie projektu: 04.03.2016
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2016
 • Prijímateľ: Nadácia Milana Šimečku
 • Komponent/opatrenie: Súčasná kultúra a živé umenie
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 134 977,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 134 977,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 90,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 134 121,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 134 121,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.