Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Medzinárodná spolupráca v oblasti záchrany ľudského zdravia a života pri nehodách a prírodných katastrofách. (skratka projektu: ICHH) - [CBC01029]


Základné informácie

 • Kód projektu: CBC01029
 • Názov projektu: Medzinárodná spolupráca v oblasti záchrany ľudského zdravia a života pri nehodách a prírodných katastrofách. (skratka projektu: ICHH)
 • Program: SK08 - Cezhraničná spolupráca
 • Kraj realizácie projektu: Prešovský
 • Okres realizácie projektu: Sabinov
 • Prijímateľ: Obec Drienica
 • Komponent/opatrenie: Produkcia a použitie biomasy
 • Status:

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 747 412,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 0,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 0,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 0,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 0,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.