Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ANTIC – (Pokročilé sieťovanie prostredníctvom medzinárodnej spolupráce) - [CBC01023]


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 410 902,00 €
  • Aktuálny projektový grant: 563 656,00
  • Aktuálna miera projektového grantu: 90,00 €
  • Doteraz vyplatený projektový grant: 540 769,00 €
  • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 540 769,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.