Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Máme k sebe blízko - [CBC01019]


Základné informácie

 • Kód projektu: CBC01019
 • Názov projektu: Máme k sebe blízko
 • Program: SK08 - Cezhraničná spolupráca
 • Kraj realizácie projektu: Košický
 • Okres realizácie projektu: Košice I
 • Plánované ukončenie projektu: 30.09.2016
 • Prijímateľ: LUTO EDUCATION s.r.o.
 • Komponent/opatrenie: Cezhraničný tok informácií
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 212 398,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 0,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 0,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 0,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 0,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.