Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Komunikácia umenia - Umenie komunikácie - [CLT03008]


Základné informácie

 • Kód projektu: CLT03008
 • Názov projektu: Komunikácia umenia - Umenie komunikácie
 • Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
 • Kraj realizácie projektu: Bratislava
 • Okres realizácie projektu: Bratislava I
 • Začiatok realizácie projektu: 07.05.2016
 • Plánované ukončenie projektu: 31.12.2016
 • Prijímateľ: NAŠE SLNKO, o.z.
 • Komponent/opatrenie: Súčasná kultúra a živé umenie
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 88 200,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 88 200,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 90,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 79 380,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 88 200,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.