Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Karpatský portál. - [CBC01020]


Základné informácie

 • Kód projektu: CBC01020
 • Názov projektu: Karpatský portál.
 • Program: SK08 - Cezhraničná spolupráca
 • Kraj realizácie projektu: Košický
 • Okres realizácie projektu: Rožňava
 • Začiatok realizácie projektu: 01.10.2015
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2017
 • Prijímateľ: FOR REGION EU, n.o.
 • Komponent/opatrenie: Cezhraničný tok informácií
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 247 921,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 247 921,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 90,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 214 933,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 214 933,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.