Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

FOTOROMA - Zvyšovanie povedomia o kultúrnej rozmanitosti Rómov a budovanie interkultúrneho dialógu prostredníctvom fotografie - [CLT03006]


Základné informácie

 • Kód projektu: CLT03006
 • Názov projektu: FOTOROMA - Zvyšovanie povedomia o kultúrnej rozmanitosti Rómov a budovanie interkultúrneho dialógu prostredníctvom fotografie
 • Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
 • Kraj realizácie projektu: Trnavský
 • Okres realizácie projektu: Trnava
 • Začiatok realizácie projektu: 04.03.2016
 • Plánované ukončenie projektu: 31.12.2016
 • Prijímateľ: Univerzita svätého Cyrila a Metoda
 • Komponent/opatrenie: Súčasná kultúra a živé umenie
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 108 454,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 108 454,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 90,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 94 046,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 96 330,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.