Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Poskytovanie informácií a implementácia inovačných prístupov v cezhraničnej spolupráci medzi Slovenskom a Ukrajinou - [CBC01030]


Základné informácie

 • Kód projektu: CBC01030
 • Názov projektu: Poskytovanie informácií a implementácia inovačných prístupov v cezhraničnej spolupráci medzi Slovenskom a Ukrajinou
 • Program: SK08 - Cezhraničná spolupráca
 • Kraj realizácie projektu: Košický
 • Okres realizácie projektu: Michalovce
 • Začiatok realizácie projektu: 26.05.2016
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2017
 • Prijímateľ: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
 • Komponent/opatrenie: Cezhraničný tok informácií
 • Status:

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 171 728,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 188 898,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 85,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 165 084,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 165 084,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.