Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Prekonávanie hraníc - kultúra, spôsob vzájomného porozumenia - [CLT03001]


Základné informácie

 • Kód projektu: CLT03001
 • Názov projektu: Prekonávanie hraníc - kultúra, spôsob vzájomného porozumenia
 • Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
 • Kraj realizácie projektu: Košický
 • Okres realizácie projektu: Košice I
 • Začiatok realizácie projektu: 07.05.2016
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2016
 • Prijímateľ: BONA FIDE, o.z.
 • Komponent/opatrenie: Súčasná kultúra a živé umenie
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 173 507,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 173 507,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 90,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 132 146,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 132 146,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.