Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Rozvoj pracovnej sily prihraničných regiónov prostredníctvom cieleného vzdelávania uchádzačov o zamestnanie v strojárskom priemysle - [CBC01007]


Základné informácie

 • Kód projektu: CBC01007
 • Názov projektu: Rozvoj pracovnej sily prihraničných regiónov prostredníctvom cieleného vzdelávania uchádzačov o zamestnanie v strojárskom priemysle
 • Program: SK08 - Cezhraničná spolupráca
 • Kraj realizácie projektu: Prešovský
 • Okres realizácie projektu: Prešov
 • Začiatok realizácie projektu: 13.08.2015
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2017
 • Prijímateľ: PROEDUCA, s.r.o.
 • Komponent/opatrenie: Produkcia a použitie biomasy
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 372 674,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 372 674,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 85,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 313 997,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 313 997,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.