Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

SINBIO (Sustainable Innovation in Bioenergy) - [GII01001]


Základné informácie

 • Kód projektu: GII01001
 • Názov projektu: SINBIO (Sustainable Innovation in Bioenergy)
 • Program: SK07 - Zelené inovácie v priemysle
 • Kraj realizácie projektu: Košický
 • Okres realizácie projektu: Trebišov
 • Začiatok realizácie projektu: 02.12.2014
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2017
 • Prijímateľ: Intech Slovakia, s.r.o.
 • Komponent/opatrenie: Produkcia a použitie biomasy
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 4 940 994,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 4 940 994,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 49,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 4 911 375,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 4 911 375,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.