Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Poradenské služby pre obete domáceho násilia s dôrazom na deti, mladých dospelých a znevýhodnené skupiny a prevencia - [DGV01011]


Základné informácie

 • Kód projektu: DGV01011
 • Názov projektu: Poradenské služby pre obete domáceho násilia s dôrazom na deti, mladých dospelých a znevýhodnené skupiny a prevencia
 • Program: SK09 - Domáce násilie
 • Kraj realizácie projektu: Bratislavský
 • Okres realizácie projektu:
 • Začiatok realizácie projektu: 30.10.2014
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2017
 • Prijímateľ: Aliancia žien Slovenska
 • Komponent/opatrenie: Poradenské centrá - domáce násilie
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 67 122,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 114 580,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 90,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 95 964,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 95 964,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.