Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Urob kroky dopredu - [INC01005]


Základné informácie

 • Kód projektu: INC01005
 • Názov projektu: Urob kroky dopredu
 • Program: SK04 - Sociálna inklúzia
 • Kraj realizácie projektu: Košický
 • Okres realizácie projektu: Rožňava
 • Začiatok realizácie projektu: 27.09.2014
 • Plánované ukončenie projektu: 29.02.2016
 • Prijímateľ: ZŠ Krásnohorské Podhradie, Pokroková 199
 • Komponent/opatrenie: Schéma malých grantov
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 39 180,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 39 180,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 100,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 35 262,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 28 244,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.