Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Budovanie nových služieb pre ženy ohrozené násilím a ich detí v regióne Liptova - [DGV01009]


Základné informácie

 • Kód projektu: DGV01009
 • Názov projektu: Budovanie nových služieb pre ženy ohrozené násilím a ich detí v regióne Liptova
 • Program: SK09 - Domáce násilie
 • Kraj realizácie projektu: Žilinský
 • Okres realizácie projektu: Liptovský Mikuláš
 • Začiatok realizácie projektu: 07.08.2014
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2017
 • Prijímateľ: Women Institute Slovakia o. z.
 • Komponent/opatrenie: Poradenské centrá - rodovo-podmienené násilie
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 121 855,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 118 540,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 90,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 95 234,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 95 234,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.