Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Biomasové logistické centrum - [GII01004]


Základné informácie

 • Kód projektu: GII01004
 • Názov projektu: Biomasové logistické centrum
 • Program: SK07 - Zelené inovácie v priemysle
 • Kraj realizácie projektu: Žilinský
 • Okres realizácie projektu: Kysucké Nové Mesto
 • Začiatok realizácie projektu: 02.10.2014
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2017
 • Prijímateľ: BIOPEL, a. s.
 • Komponent/opatrenie: Produkcia a použitie biomasy
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 3 377 927,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 3 377 927,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 52,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 3 146 082,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 3 146 082,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.