Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Rozvoj podnikateľskej činnosti a zvyšovanie zamestnanosti v spoločnosti STAMAP, s. r. o. v oblasti OZE. - [GII01005]


Základné informácie

 • Kód projektu: GII01005
 • Názov projektu: Rozvoj podnikateľskej činnosti a zvyšovanie zamestnanosti v spoločnosti STAMAP, s. r. o. v oblasti OZE.
 • Program: SK07 - Zelené inovácie v priemysle
 • Kraj realizácie projektu: Prešovský
 • Okres realizácie projektu: Prešov
 • Začiatok realizácie projektu: 13.08.2014
 • Prijímateľ: STAMAP, s. r. o.
 • Komponent/opatrenie: Produkcia a použitie biomasy
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 1 579 484,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 0,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 0,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 0,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 0,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.