Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie - [DGVPP001]


Základné informácie

 • Kód projektu: DGVPP001
 • Názov projektu: Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie
 • Program: SK09 - Domáce násilie
 • Kraj realizácie projektu: Bratislavský
 • Okres realizácie projektu: Bratislava I
 • Začiatok realizácie projektu: 09.10.2014
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2017
 • Prijímateľ: Ministerstvo práve, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 • Komponent/opatrenie: Preddefinovaný projekt
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 2 000 000,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 2 278 080,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 100,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 1 781 468,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 1 781 468,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.