Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Škola pre žiakov - [INC01007]


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 38 420,00 €
  • Aktuálny projektový grant: 38 420,00
  • Aktuálna miera projektového grantu: 100,00 €
  • Doteraz vyplatený projektový grant: 34 578,00 €
  • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 34 246,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.