Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Vzdelanie - predpoklad zmeny - [INC01004]


Základné informácie

 • Kód projektu: INC01004
 • Názov projektu: Vzdelanie - predpoklad zmeny
 • Program: SK04 - Sociálna inklúzia
 • Kraj realizácie projektu: Prešovský
 • Okres realizácie projektu: Kežmarok
 • Začiatok realizácie projektu: 27.09.2014
 • Plánované ukončenie projektu: 31.08.2015
 • Prijímateľ: Súkromné gymnázium, Galaktická 9, Košice
 • Komponent/opatrenie: Schéma malých grantov
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 22 888,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 22 888,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 100,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 21 514,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 21 514,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.