Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Cez umenie k inklúzii - [INC01003]


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 40 000,00 €
  • Aktuálny projektový grant: 31 787,50
  • Aktuálna miera projektového grantu: 100,00 €
  • Doteraz vyplatený projektový grant: 28 501,00 €
  • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 28 501,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.