Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Podpora sociálnej inklúzie v ZŠ Zlatá 2, Rožňava - [INC01010]


Základné informácie

 • Kód projektu: INC01010
 • Názov projektu: Podpora sociálnej inklúzie v ZŠ Zlatá 2, Rožňava
 • Program: SK04 - Sociálna inklúzia
 • Kraj realizácie projektu: Košický
 • Okres realizácie projektu: Rožňava
 • Začiatok realizácie projektu: 27.09.2014
 • Prijímateľ: Základná škola Zlatá 2 Rožňava
 • Komponent/opatrenie: Schéma malých grantov
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 37 190,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 0,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 0,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 0,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 0,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.