Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Naša škola pre všetkých - [INC01001]


Základné informácie

 • Kód projektu: INC01001
 • Názov projektu: Naša škola pre všetkých
 • Program: SK04 - Sociálna inklúzia
 • Kraj realizácie projektu: Košický
 • Okres realizácie projektu: Michalovce
 • Začiatok realizácie projektu: 10.09.2014
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2016
 • Prijímateľ: Obec Drahňov
 • Komponent/opatrenie: Schéma malých grantov
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 34 620,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 34 620,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 100,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 0,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 32 668,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.