Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Filmy a fotografie o kultúrnom dedičstve - [CLT03011]


Základné informácie

 • Kód projektu: CLT03011
 • Názov projektu: Filmy a fotografie o kultúrnom dedičstve
 • Program: SK05 - Kultúrne dedičstvo
 • Kraj realizácie projektu: Košický
 • Okres realizácie projektu: Košice-okolie
 • Začiatok realizácie projektu: 04.03.2016
 • Plánované ukončenie projektu: 31.12.2016
 • Prijímateľ: MIRAFILM s.r.o.
 • Komponent/opatrenie: Súčasná kultúra a živé umenie
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 198 973,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 198 973,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 90,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 198 876,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 198 876,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.