Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Otázka vôle - [CLT03009]


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 117 213,00 €
  • Aktuálny projektový grant: 117 213,00
  • Aktuálna miera projektového grantu: 90,00 €
  • Doteraz vyplatený projektový grant: 108 994,00 €
  • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 108 994,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.