Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Rozšírenie vyučovania a realizácia opatrení pre využitie dažďovej vody na Gymnáziu Púchov - [ACC03056]


Základné informácie

 • Kód projektu: ACC03056
 • Názov projektu: Rozšírenie vyučovania a realizácia opatrení pre využitie dažďovej vody na Gymnáziu Púchov
 • Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
 • Kraj realizácie projektu: Trenčiansky
 • Okres realizácie projektu: Púchov
 • Začiatok realizácie projektu: 24.10.2015
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2016
 • Prijímateľ: Gymnázium, Ul.1.mája 905, Púchov
 • Komponent/opatrenie: Modré školy
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 39 553,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 39 553,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 100,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 39 453,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 39 453,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.