Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Modifikácia učebných osnov o problematike bioklimatickej zmeny a menežmentu dažďových vôd v areáli Spojenej školy Prešov - [ACC03041]


Základné informácie

 • Kód projektu: ACC03041
 • Názov projektu: Modifikácia učebných osnov o problematike bioklimatickej zmeny a menežmentu dažďových vôd v areáli Spojenej školy Prešov
 • Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
 • Kraj realizácie projektu: Prešovský
 • Okres realizácie projektu: Prešov
 • Začiatok realizácie projektu: 30.07.2014
 • Plánované ukončenie projektu: 31.01.2015
 • Prijímateľ: Spojená škola
 • Komponent/opatrenie: Modré školy
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 37 270,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 37 270,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 100,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 29 816,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 0,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.