Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Adaptačné opatrenia pre klimatickú zmenu so zameraním na využitie dažďovej vody v ZŠ v Novákoch - [ACC03040]


Základné informácie

 • Kód projektu: ACC03040
 • Názov projektu: Adaptačné opatrenia pre klimatickú zmenu so zameraním na využitie dažďovej vody v ZŠ v Novákoch
 • Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
 • Kraj realizácie projektu: Trenčiansky
 • Okres realizácie projektu: Prievidza
 • Začiatok realizácie projektu: 11.09.2014
 • Plánované ukončenie projektu: 31.01.2015
 • Prijímateľ: Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky
 • Komponent/opatrenie: Modré školy
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 37 650,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 37 650,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 100,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 37 283,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 37 283,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.