Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Adaptačné hydroklimatické opatrenia na zachytenie a využitie zrážok na ZŠ Jána Drdoša Vígľaš - [ACC03046]


Základné informácie

 • Kód projektu: ACC03046
 • Názov projektu: Adaptačné hydroklimatické opatrenia na zachytenie a využitie zrážok na ZŠ Jána Drdoša Vígľaš
 • Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
 • Kraj realizácie projektu: Banskobystrický
 • Okres realizácie projektu: Detva
 • Začiatok realizácie projektu: 09.04.2014
 • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2016
 • Prijímateľ: Základná škola Jána Drdoša Vígľaš č.436
 • Komponent/opatrenie: Modré školy
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 37 575,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 37 575,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 100,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 37 499,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 37 499,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.