Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Opatrenia na podporu výparu , proti suchu a využití dažďovej vody na ZŠ v Topoľníkoch - [ACC03045]


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 37 240,00 €
  • Aktuálny projektový grant: 37 240,00
  • Aktuálna miera projektového grantu: 100,00 €
  • Doteraz vyplatený projektový grant: 37 236,00 €
  • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 37 236,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.