Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Podpora zasakovania a ekonomické využitie dažďovej vody v ZŠ M.R.Štefánika Ivanka pri Dunaji - [ACC03039]


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 37 350,00 €
  • Aktuálny projektový grant: 0,00
  • Aktuálna miera projektového grantu: 0,00 €
  • Doteraz vyplatený projektový grant: 29 880,00 €
  • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 0,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.