Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Dažďová záhrada - miesto pre inšpiráciu, poznanie, činy i relax - [ACC03053]


Základné informácie

 • Kód projektu: ACC03053
 • Názov projektu: Dažďová záhrada - miesto pre inšpiráciu, poznanie, činy i relax
 • Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
 • Kraj realizácie projektu: Žilinský
 • Okres realizácie projektu: Žilina
 • Začiatok realizácie projektu: 11.09.2014
 • Plánované ukončenie projektu: 28.02.2015
 • Prijímateľ: Základná škola Námestie mladosti 1, Žilina
 • Komponent/opatrenie: Modré školy
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 40 000,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 40 000,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 100,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 39 984,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 39 984,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.