Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Modrá škola na Kysuciach - [ACC03055]


Základné informácie

 • Kód projektu: ACC03055
 • Názov projektu: Modrá škola na Kysuciach
 • Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
 • Kraj realizácie projektu: Žilinský
 • Okres realizácie projektu: Kysucké Nové Mesto
 • Začiatok realizácie projektu: 16.07.2014
 • Plánované ukončenie projektu: 30.09.2015
 • Prijímateľ: Stredná odborná škola strojnícka
 • Komponent/opatrenie: Modré školy
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 39 384,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 39 384,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 100,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 39 222,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 39 222,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.