Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Úpravy metodiky vyučovania a oživenie školskej zelene s využitím dažďovej vody v ZŠ Hliník nad Hronom - [ACC03038]


Základné informácie

 • Kód projektu: ACC03038
 • Názov projektu: Úpravy metodiky vyučovania a oživenie školskej zelene s využitím dažďovej vody v ZŠ Hliník nad Hronom
 • Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
 • Kraj realizácie projektu: Banskobystrický
 • Okres realizácie projektu: Žiar nad Hronom
 • Začiatok realizácie projektu: 19.06.2014
 • Plánované ukončenie projektu: 31.10.2014
 • Prijímateľ: Základná škola
 • Komponent/opatrenie: Modré školy
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 37 210,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 37 210,01
 • Aktuálna miera projektového grantu: 100,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 36 454,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 36 454,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.