Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Evanjelickej základnej škole Zlatice Oravcovej - [ACC03059]


Základné informácie

 • Kód projektu: ACC03059
 • Názov projektu: Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Evanjelickej základnej škole Zlatice Oravcovej
 • Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
 • Kraj realizácie projektu: Banskobystrický
 • Okres realizácie projektu: Rimavská Sobota
 • Začiatok realizácie projektu: 26.08.2014
 • Plánované ukončenie projektu: 30.06.2015
 • Prijímateľ: Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej
 • Komponent/opatrenie: Modré školy
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 38 240,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 38 240,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 100,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 38 169,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 38 169,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.