Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

POZNÁVACIA ZÁHRADA - [ACC03043]


Základné informácie

 • Kód projektu: ACC03043
 • Názov projektu: POZNÁVACIA ZÁHRADA
 • Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
 • Kraj realizácie projektu: Prešovský
 • Okres realizácie projektu: Svidník
 • Začiatok realizácie projektu: 10.04.2014
 • Plánované ukončenie projektu: 31.03.2015
 • Prijímateľ: Základná škola Cernina
 • Komponent/opatrenie: Modré školy
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 36 922,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 36 922,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 100,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 29 788,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 29 788,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.