Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Základnej škole Cejkov - [ACC03047]


Základné informácie

 • Kód projektu: ACC03047
 • Názov projektu: Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Základnej škole Cejkov
 • Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
 • Kraj realizácie projektu: Košický
 • Okres realizácie projektu: Trebišov
 • Prijímateľ: Základná škola Cedjkov
 • Komponent/opatrenie: Modré školy
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 39 150,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 0,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 0,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 0,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 0,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.