Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Podpora vyučovania o klimatickej zmene a využití dažďovej vody na ZŠ Turčianske Teplice - [ACC03044]


Základné informácie

 • Kód projektu: ACC03044
 • Názov projektu: Podpora vyučovania o klimatickej zmene a využití dažďovej vody na ZŠ Turčianske Teplice
 • Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
 • Kraj realizácie projektu: Žilinský
 • Okres realizácie projektu: Turčianske Teplice
 • Začiatok realizácie projektu: 15.08.2014
 • Plánované ukončenie projektu: 30.11.2015
 • Prijímateľ: ZŠ s MŠ Turčianske Teplice
 • Komponent/opatrenie: Modré školy
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 37 270,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 37 270,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 100,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 37 265,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 37 265,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.