Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Gymnáziu bl. Pavla Petra Gojdiča - [ACC03068]


Základné informácie

 • Kód projektu: ACC03068
 • Názov projektu: Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Gymnáziu bl. Pavla Petra Gojdiča
 • Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
 • Kraj realizácie projektu: Prešovský
 • Okres realizácie projektu: Prešov
 • Začiatok realizácie projektu: 09.07.2014
 • Plánované ukončenie projektu: 30.06.2015
 • Prijímateľ: Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča
 • Komponent/opatrenie: Modré školy
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 39 805,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 39 805,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 100,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 37 646,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 37 646,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.