Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Environmentálna výchova zameraná na prispôsobovanie sa klimatickým zmenám na ZŠ Vajanského v Lučenci - [ACC03070]


Základné informácie

 • Kód projektu: ACC03070
 • Názov projektu: Environmentálna výchova zameraná na prispôsobovanie sa klimatickým zmenám na ZŠ Vajanského v Lučenci
 • Program: SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
 • Kraj realizácie projektu: Banskobystrický
 • Okres realizácie projektu: Lučenec
 • Začiatok realizácie projektu: 27.09.2014
 • Plánované ukončenie projektu: 30.09.2014
 • Prijímateľ: Základná škola Vajanského 2844/47, Lučenec
 • Komponent/opatrenie: Modré školy
 • Status:Ukončený

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 26 255,00 €
 • Aktuálny projektový grant: 26 255,00
 • Aktuálna miera projektového grantu: 100,00 €
 • Doteraz vyplatený projektový grant: 13 193,00 €
 • Doteraz zúčtovaný projektový grant: 13 193,00 €

Partneri

Neboli nájdené žiadne záznamy.